You are here

Quan điểm về cộng sản thời hậu cộng sản (Bài 1: Quan điểm chung)

Ảnh của nguyenvubinh

     Một trong số các vấn đề rất phức tạp và tế nhị trong nền chính trị Việt Nam nói chung và quan điểm của các tổ chức, hội nhóm và cá nhân nói riêng là quan điểm phải ứng xử như thế nào với di sản của chế độ công sản, sau khi nó sụp đổ. Đó là việc đánh giá khách quan một chế độ, một đảng lãnh đạo nhà nước đã tồn tại gần một thế kỷ, tác động toàn diện và mọi mặt vào đời sống nhân dân. Trong phạm vi hẹp hơn, là ứng xử với đội ngũ cán bộ, công chức hùng hậu của chế độ cũ, cùng những hệ lụy mà ảnh hưởng còn đang tác động trực tiếp đến người dân. Mặc dù công việc này vô cùng khó khăn, phức tạp và nhạy cảm, nhưng chúng ta vẫn cần phải làm triệt để và rốt ráo vì ba lý do sau.

     Thứ nhất, vấn đề thống nhất nhận thức. Chế độ cộng sản, với những khẩu hiệu và mục tiêu tốt đẹp nhưng mục đích thật sự là tiêu diệt và đày đọa người dân để tạo lập một sự thống trị, cùng với hệ thống giáo dục và tuyên truyền đã tạo ra sự hỗn loạn trong nhận thức. Sự khác nhau và hỗn loạn trong nhận thức  về chế độ cộng sản đã vượt quá xa sự xác lập chân lý, hay nhận thức đúng về một chủ thể hiện đang tồn tại. Chính vì vậy, ngay khi chế độ sụp đổ, hay bị loại bỏ, cần có đánh giá khách quan, chính xác về chủ thể này. Chỉ có thống nhất nhận thức về chế độ cộng sản, từ đó mới có các đồng thuận trong việc xác lập những giá trị nền tảng về đạo đức, nhân bản và tiến bộ.

     Thứ hai, với việc phân chia giai cấp, chế độ cộng sản đã gây sự chia rẽ trầm trọng trong lòng dân chúng. Không những vậy, ở Việt Nam do ngay từ đầu, cộng sản chưa chiếm được toàn bộ lãnh thổ mà phải chia đôi đất nước, tạo ra cuộc nội chiến vì ý thức hệ. Cộng sản miền bắc đã chiến thắng và đối xử với miền Nam như một lực lượng chiếm đóng nên đã gây ra sự chia rẽ và hận thù sâu sắc. Vậy nên, chỉ có đánh giá đúng, khách quan cùng với những ứng xử hợp lý mới hi vọng xóa bỏ được sự chia rẽ và hận thù trong nội bộ người dân Việt Nam.

     Thứ ba, còn rất nhiều những chính sách, những công việc dang dở của nhà cầm quyền Việt Nam tác động trực tiếp vào đời sống người dân sau khi chế độ sụp đổ. Chính vì vậy, nếu không có các quan điểm đúng, khách quan sẽ không thể có cơ sở để giải quyết các vấn đề dang dở đó trong thực tiễn.

     Qua nhiều năm tìm hiểu, nghiên cứu về chủ nghĩa cộng sản, về các chế độ cộng sản trong các mối tương quan với quốc tế cộng sản, đồng thời nghiên cứu về cơ chế vận hành, những đặc trưng, đặc thù của chế độ cộng sản, chúng ta có thể đi tới một số nhận định quan trọng về chủ nghĩa cộng sản, các chế độ cộng sản đã và đang tồn tại như sau:

     - Trước hết, chủ nghĩa cộng sản, các chế độ cộng sản (hay còn gọi là các nước Xã hội chủ nghĩa) là thảm họa chung của nhân loại. Với mục đích thống trị nhân loại bằng nghệ thuật tiêu diệt và đày đọa con người, chủ nghĩa cộng sản (hay các chế độ cộng sản) đã trực tiếp và gián tiếp giết chết hơn 100 triệu người và đày đọa hơn 2 tỷ người trên toàn thế giới. Một số nước kém may mắn nên phong trào cộng sản đã thắng thế, đảng cộng sản đã nắm được quyền lãnh đạo đất nước, thực thi chính sách chung của quốc tế cộng sản. Việt Nam là một trong số các nước gặp phải họa cộng sản, trong thảm họa chung của nhân loại.

     - Điều đặc biệt nhất của các nhà nước cộng sản, đó là họ xây dựng được một cơ chế, và cơ chế này tự hoạt động một cách hiệu quả, hủy diệt thành công tinh thần phản kháng của người dân (xem thêm bài: Phác họa lại chân dung một chế độ, http://www.rfavietnam.com/node/2753). Khi nói tới cơ chế, và cơ chế tự hoạt động, chúng ta nên hiểu là không ai đi ngược lại được cơ chế, guồng máy đó và khi đã tham gia vào cơ chế, tất cả đều phải thực hiện các công việc theo mục tiêu cơ chế, guống máy đó vận hành.

     - Các nhà nước cộng sản còn có hai đặc trưng quan trọng. Một là, hầu như không ai hiểu được bức tranh toàn cảnh, toàn bộ hệ thống vận hành cơ chế, nhưng nó vẫn diễn ra và vận hành trơn tru, tạo ra nhiều hậu quả khủng khiếp. Hai là, các chế độ cộng sản, hầu hết đều tự sụp đổ, dưới sức nặng của chính nó.

     Khi chúng ta hiểu được, chủ nghĩa cộng sản và các chế độ cộng sản là thảm họa chung của nhân loại, có nghĩa đó là một tất yếu lịch sử mà nhân loại phải trải qua. Đồng thời, có một điều duy nhất có ý nghĩa mà chế độ cộng sản đã làm được cho nhân loại. Đó là cảnh báo loài người, nếu nhân loại không cảnh giác, có những điều khủng khiếp vượt xa tất cả trí tưởng tượng của loài người, sẽ xảy ra trong thực tế cuộc sống của con người...

Hà Nội, ngày 30/12/2016

N.V.B