You are here

Đến lượt ông Phan Văn Phong bị phường Tràng Tiền lạm quyền nhận xét vào lý lịch

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Sau hai vụ Ủy ban phường, xã lạm quyền nhận xét trong lý lịch ứng cử Đại biểu Quốc hội của Nguyễn Đình Hà (Phường Lý Thái Tổ) và tôi – Nguyễn Tường Thụy (Xã Vĩnh Quỳnh) thì ngày 8/3/2016 đến lượt ông Phan Văn Phong Phường Tràng Tiền. Điều khác đối với trường hợp của ông Phan Văn Phong là phần xác nhận- phần cần làm thì hoàn toàn không có mà lại nảy ra phần nhận xét là phần mẫu lý lịch của Hội đồng bầu cử quốc gia không yêu cầu vì trái với những qui định hiện hành.

Phó chủ tịch quận Hoàn Kiếm, Nguyễn Đức Long “phê” bừa vào lý lịch ông Phan Văn Phong 2 nội dung:

Thứ nhất là nhắc vụ ông Phong bị xử lý hành chính, bị phạt tiền vì “nhân bản xuất bản phẩm không đủ thủ tục, không có hợp đồng theo qui định”. 

Thứ hai là tụ tập đông người trái pháp luật (ông Phong hay tham gia biểu tình chống Trung Cộng hay tưởng niệm các liệt sĩ chống Trung Cộng).

Rõ ràng, việc nhận xét vào lý lịch công dân thay bằng xác nhận là một hành vi lạm quyền và mang dụng ý xấu:

- Theo Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/04/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn “chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Công tác Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã” thì việc nhận xét vào lý lịch của công dân không thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã / phường. Cũng theo Thông tư này thì những thông tin trong phần nhận xét vào lý lịch công dân không thuộc loại thông tin, dữ liệu mà UBND cấp xã / phường thu thập, lưu trữ, quản lý và sử dụng.

- Công văn số 1520/HTQTCT-CT ngày 20/3/2014 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực Bộ Tư pháp hướng dẫn xác nhận sơ yếu lý lịch:

Đề nghị các Sở Tư pháp chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người khai Sơ yếu lý lịch; người khai phải tự chịu trách nhiệm về nội dung đã khai trong lý lịch. Trong trường hợp người thực hiện chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã biết rõ về nhân thân của người khai sơ yếu lý lịch và yên tâm, tin tưởng vào nội dung đã khai trong Sơ yếu lý lịch của người đó, thì xác nhận nội dung Sơ yếu lý lịch là đúng. Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã không ghi nội dung về việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước, địa phương vào Sơ yếu lý lịch của công dân./.” 

Đã lạm quyền nhận xét, các phường/ xã nêu trên còn ghi những sự việc mà mẫu hồ sơ của Hội đồng bầu cử Quốc gia không yêu cầu như kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính cách lúc làm hồ sơ trên 1 năm (trường hợp ông Phan Văn phong cách đây đã 10 năm), hay mẫu lý lịch không hề có mục nào có thể ghi “không ủng hộ chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước” (dối với trường hợp của tôi), cũng không có mục nào có thể ghi “được Đảng Việt Tân ở hải ngoại đón tiếp” (trường hợp Nguyễn Đình Hà). Chẳng lẽ khi xác nhận lý lịch cho ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Tấn Dũng thì họ cũng ghi “được đầu sỏ đế quốc Mỹ tiếp đón” chăng?

Thậm chí mục “Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác” người khai đã ghi “Không” nhưng trong nhận xét, Phó chủ tịch xã Vĩnh Quỳnh, Nguyễn Khắc Hiếu vẫn ghi “không tham gia sinh hoạt bất kỳ tổ chức chính trị xã hội nào của xã”, làm như thế Ủy ban bầu cử Thành phố không đọc nổi hồ sơ của tôi.

Ở đây, tôi chỉ nói đến việc ủy ban phường/xã có được quyền nhận xét hay không chứ không đặt ra vấn đề nhận xét có đúng hay không. Ngược lại, chúng tôi còn tự hào về những điều đó nếu đúng. 

Việc nhận xét bừa bãi như thế vừa thể hiện sự ấu trĩ của cán bộ phường, xã, vừa thể hiện sự coi thường dân, nếu không nói là láo. Mù về luật cộng với tâm địa xấu xa đã dẫn đến những việc làm tùy tiện bừa bãi nói trên. Việc làm của họ đang bị dư luận chỉ trích, nhạo báng, chê bai. Họ làm như thể không phê bừa như thế, Hội đồng bầu cử không biết. Tiếc cho họ là, Hội đồng Bầu cử quốc gia chỉ yêu cầu ứng cử viên làm theo mẫu chứ không yêu cầu họ nhận xét hộ như vậy. 

Từ nay đến khi hết hạn nộp hồ sơ ứng cử còn 3 này nữa. Yêu cầu ủy ban nhân dân các phường xã khác trong trường hợp xác nhận lý lịch cho người tự ứng cử cần lấy đây làm bài học.

 

 

10/3/2016

NTT