You are here

Vui: Lẩy Kiều

Ảnh của nguyenhuuvinh

Trong cuộc thăm viếng Việt Nam của Tổng Thống Bil Clinton trước đây, vào tháng 11/2000, ông đọc hai câu thơ Kiều khi đề cập chiều hướng phát triển của quan hệ hai nước: 

"Sen tàn cúc lại nở hoa
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân"
.

Thế rồi, mới đây, khi đón tiếp Nguyễn Phú Trọng, Phó Tổng thống Mỹ Biden cũng đã lẩy hai câu Kiều như sau:

“Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”

Lẽ ra, với tư cách là người Việt Nam, nơi xuất xứ ra Truyền Kiều, ông Nguyễn Phú Trọng và cả đoàn cao cấp Việt Nam sẽ không bỏ lỡ dịp này để truyền bá văn hóa Việt Nam cho người Mỹ và thế giới đang chăm chú theo dõi. Nhưng không, cả hai lần, phía Việt Nam đã coi như không nghe thấy và coi như không hưởng ứng.

Thiết nghĩ rằng, Truyện Kiều đã đi sâu vào nền văn học và đời sống Việt Nam từ rất lâu. Từ ngâm Kiều, lẩy Kiều, nhại Kiều rồi thậm chí còn cả Bói Kiều.

Nhân dịp này, chúng ta thử lẩy một số đoạn Kiều trong bối cảnh Việt Nam:

(Hình ảnh từ mạng Internet. Thơ được trích từ Truyền Kiều của Nguyễn Du)

Vừa tuần nguyệt sáng, gương trong,

Tú bà ghé lại thong dong dặn dò:

Nghề chơi cũng lắm công phu,

Làng chơi ta phải biết cho đủ điều .

 

Có ba mươi lạng trao tay,

Không dưng chi có chuyện này, trò kia !

Rồi ra trở mặt tức thì,

Bớt lời, liệu chớ sân si, thiệt đời !

 

Sao bằng lộc trọng quyền cao,
Công danh ai dứt lối nào cho qua?
Nghe lời nàng nói mặn mà,
Thế công Từ mới trở ra thế hàng.
Chỉnh nghi tiếp sứ vội vàng,
Hẹn kỳ thúc giáp quyết đường giải binh.

 

 

Rồi ra trở mặt tức thì,
Bớt lời, liệu chớ sân si, thiệt đời !
Nàng rằng: Thề thốt nặng lời,
Có đâu mà lại ra người hiểm sâu !

 

E thay những dạ phi thường,
Dễ dò rốn bể khôn lường đáy sông!
Mà ta suốt một năm ròng,
Thế nào cũng chẳng giấu xong được nàọ

 

Cùng nhau lẻn bước xuống lầu,

Song song ngựa trước, ngựa sau một đoàn.

Đêm thâu khắc lậu canh tàn,

Gió cây trút lá, trăng ngàn ngậm gương.

Lối mòn cỏ nhợt mù sương,

Lòng quê đi một bước đường, một đau .

 

Thuyền quyên ví biết anh hùng,

Ra tay tháo cũi, sổ lồng như chơi !

Song thu đã khép cánh ngoài,

Tai còn đồng vọng mấy lời sắt đanh.

 

Nghĩ người thôi lại nghĩ mình,

Cám lòng chua xót, nhạt tình chơ vơ .

Những là lần lữa nắng mưa,

Kiếp phong trần biết bao giờ mới thôi ?

Đánh liều nhắn một hai lời,

Nhờ tay tế độ vớt người trầm luân.

 

Đem người giẩy xuống giếng khơi,
Nói rồi, rồi lại ăn lời được ngay !

 

Thôi đà mắc lận thì thôi !
Đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh?
Bạc tình, nổi tiếng lầu xanh,
Một tay chôn biết mấy cành phù dung !

Hà Nội, 10/7/2015

  • J.B Nguyễn Hữu Vinh