You are here

Tưởng là nhân chứng

Viết theo lời kể của Hà Thanh

Điều tra về Dư luận viên
Triệu tập lên hỏi, lại “quên” mới tài.

Toàn là những chuyện dông dài:
Tại sao có mặt ở Đài Bắc Sơn?
Hôm ấy có mang băng rôn?
Về tượng cụ Lý thì gồm những ai?
Cửa nhà, tên tuổi mau khai
Quen nhau không nói một vài câu sao?
Áo quần, xe máy thế nào?
Tại sao gặp gỡ không chào hỏi chi?
Công ơn liệt sĩ cần ghi
Nhưng mà vi phạm cái gì biết không?
Điều 35 Luật giao thông
Ơ! Ơ! Không phải! Để trông lại nào...
Nghị định 38 nói sao...
Thủ tướng cấm tụ tập bao nhiêu người:
Sáu thôi cũng đủ toi rồi
Lần sau thấy đám đông thời tránh xa.

Hà Thanh chán nản về nhà:
- Làm ông cứ tưởng mình là chứng nhân.

7/4/2015

NTT

Ps: Xem tường thuật của Ha Thanh ở phần phụ lục trong bài: Cần phải giúp công an làm quen với tinh thần thượng tôn pháp luật