You are here

Không chỉ là "một bộ phận" tham nhũng

Hoàng Ngọc-Tuấn

Trong những năm gần đây, khi nạn tham nhũng đã trở thành một quốc nạn, một thứ bệnh ung thư trầm trọng di căn tràn lan trên hình hài của đất nước Việt Nam, với cả một hệ thống tham nhũng từ trung ương cho đến địa phương, từ trong dinh phủ cho đến ngoài lề đường, khiến người dân càng ngày càng cảm thấy kinh tởm, thì hàng ngũ lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam bèn bắt đầu rêu rao khẩu hiệu "bài trừ tham nhũng". Thế nhưng, đây là một màn kịch rẻ tiền, vì tất cả những cái loa của hàng ngũ lãnh đạo đều oang oang cho rằng nạn tham nhũng chỉ có ở "một bộ phận cán bộ, đảng viên...”!!!

Gần đây nhất, trong bài diễn văn chúc Tết Ất Mùi, Trương Tấn Sang nói: "... đấu tranh mạnh mẽ ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu và sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng."

1/ "MỘT BỘ PHẬN" NÀO?

Tất nhiên, Trương Tấn Sang không thể nói rõ ra "một bộ phận" tham nhũng ấy là bộ phận nào. Vì sao vậy? Vì nhóm chữ “một bộ phận” chỉ là một nhóm chữ láo toét, nhằm thu nhỏ tầm cỡ của nạn tham nhũng, với chủ tâm đánh lừa người dân.

Kiểu nói này giống như một anh lang băm nói “an tâm đi, bệnh này là do một bộ phận trong cơ thể bị hỏng, tôi sẽ chữa trị bộ phận đó.” Nghe thì đơn giản, nhưng sự thật thì không phải như vậy. Khi một bệnh ung thư đã di căn trầm trọng thì nó không còn ở “một bộ phận” nữa, mà nó đã lan sang nhiều bộ phận khác, thậm chí lan đi khắp cơ thể của bệnh nhân. Ngay cả nếu cắt bỏ hẳn “một bộ phận” nào đó, thì cũng hoàn toàn vô ích.

Nói tóm lại, khi hàng ngũ lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam nói rằng chỉ có “một bộ phận cán bộ, đảng viên...” là tham nhũng, thì họ đang nói láo một cách trắng trợn.

2/ BÀI TRỪ “MỘT BỘ PHẬN” THAM NHŨNG ĐỂ LÀM GÌ?

Nếu cứ giả thiết rằng Trương Tấn Sang và cả hàng ngũ lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam có thực tâm muốn bài trừ “một bộ phận” tham nhũng nào đó, thì mục đích của họ là gì? Phải chăng họ muốn bài trừ “một bộ phận” tham nhũng nào đó để chấn hưng đất nước?

Không, không phải vậy. Trương Tấn Sang đã nói rõ rằng việc bài trừ “một bộ phận” tham nhũng nào đó là chỉ để “góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng."

Như vậy thì hiển nhiên là họ chẳng hề quan tâm đến đất nước. Họ chỉ quan tâm đến bộ mặt của Đảng. Nói bài trừ “một bộ phận” tham nhũng nào đó chỉ là nói suông để rửa bớt bộ mặt nhơ nhớp của Đảng, mà thực chất là không hề bài trừ "một bộ phận” tham nhũng nào cả.

3/ KẾT LUẬN:

Rất hiển nhiên, như đã nói, đối với một bệnh ung thư đã di căn trầm trọng thì có cắt bỏ hẳn “một bộ phận” nào đó cũng hoàn toàn vô ích. Đằng này, thậm chí chính họ cũng không thể xác định “một bộ phận” nào đó là bộ phận gì, nằm ở đâu, mà thật ra là bệnh ung thư đã di căn lan tràn trên cả cơ thể, thì việc cắt bỏ “một bộ phận” nào đó cũng chỉ là chuyện nói suông để lừa dối, và tất nhiên kết quả là hoàn toàn hư huyễn.

Bệnh ung thư di căn tham nhũng ở Việt Nam bây giờ chỉ có thể được chữa trị bằng những liều thuốc thật mạnh, tiêu diệt toàn bộ những tế bào ung thư trên cả hình hài đất nước Việt Nam, và thay vào đó bằng những tế bào trong sạch và lành mạnh. Nghĩa là phải hoàn toàn xoá bỏ hệ thống cầm quyền của Đảng Cộng Sản Việt Nam, và thay vào đó bằng một hệ thống chính quyền dân chủ đích thực.