You are here

NỖI NIỀM NĂM MỚI

Năm mới mà sao cứ giá đông

Thà rằng đừng tới có hơn không

Xuân sang cướp cạn còn đi sếp

Tết đến tù oan vẫn ở lồng.

Nhiệm sở đứa ngồi nghe với phán

Cổng đồn kẻ đứng ngóng rồi trông

Cảnh đời ngang trái bao lâu nữa

Bạn hãy cùng tôi quyết một lòng.

 

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

rfavietnam