You are here

Chùm ảnh: Thánh lễ, thắp nến cầu nguyện cho các Tù nhân lương tâm, Fx Đặng Xuân Diệu và Giáo xứ Thái Hà

Ảnh của nguyenhuuvinh

Thánh lễ Chúa nhật cuối tháng 10/2014, cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm, Fx Đặng Xuân Diệu trong nhà tù Cộng sản  Việt Nam và đặc biệt cầu nguyện cho Giáo xứ Thái Hà đang bị nhà cầm quyền CSVN cướp đất Hồ Ba Giang trắng trợn. bất chấp pháp luật đã diễn ra với hàng ngàn người tham dự. Nhiều nhân sĩ, trí thức, nhà báo và nhiều người ở các tôn giáo bạn cùng tham dự.

Một số hỉnh ảnh Thánh lễ và thắp nến tối nay:

Hà Nội, Ngày 26/10/2014

  • J.B Nguyễn Hữu Vinh