You are here

Tưởng Niệm 30-4 tại Tòa Thị Chính lớn nhất Hoa Kỳ

Tòa Thị Sảnh Philadelphia được xem là lớn nhất Hoa Kỳ - Đây cũng là tòa nhà cao nhất thế giới trong thể loại kiến trúc cổ điển xây bằng đá gạch cao tới 548 feet.

Theo yêu cầu của cộng đồng Việt Nam, chính quyền thành phố Philadelphia sẽ dành trụ cờ ở cửa Bắc để treo cờ VNCH trong ngày 30-4-2012 như là một nghi thức tưởng niệm. 

Đây cũng chính là địa điểm trung tâm của thành phố Philadelphia

Anh Mã Thành Lợi cho biết, hy vọng những năm sắp tới, việc tưởng niệm này sẽ thành một nghi thức quan trọng của cộng đồng Việt Nam tại Philadelphia.

Kiến trúc và bên trong của tòa thị sảnh lớn nhất Hoa Kỳ

Từ cửa Bắc tòa thị sảnh nhìn ra đại lộ Kennedy với tất cả những kiến trúc cổ kính và hiện đại của thành phố được xem là nơi khai sinh đất nước Hoa Kỳ.

Cột cờ trong khu vực cộng đồng Việt Nam tại thành phố Phialdelphia trong tuần lễ Quốc Hận.