You are here

Chỉ có cứt là em chưa ăn

Ảnh của nguyenhuuvinh

Ngày xưa, thời đang loạn, có một Bộ trưởng làm cho dân tình cứ giật mình thon thót. Chả là từ ngày lên làm Bộ trưởng, ông luôn có những phát minh, sáng kiến làm dân tình cứ nhảy chồm chồm đi theo ông. Cuối cùng sau những cuộc diễn tập vĩ đại mà quần chúng nhân dân là diễn viên, thì tình hình lại quay về “cái máng lợn ăn sứt mẻ”. Nhưng ông vẫn thích nổi tiếng với nghề “chém gió”.
Nhưng, người dân phải phục ông có nhiều sáng kiến. Những sáng kiến của ông làm tiếng tăm ông nổi lên như cồn.

Một lần đi thị sát công trình, viên quản lý công trình vốn hay nịnh nọt đưa ông đi chiêu đãi sơn hào hải vị của địa phương. Rượu vào, lời ra. Viên quản lý hỏi:
- Thưa bộ trưởng, quả là Bộ trưởng có lắm sáng kiến, cả nước đang chờ những sáng kiến có giá trị của Bộ trưởng. Để có nhiều sáng kiến phải là người thông minh. Người xưa nói muốn thông minh cần nhiều đạm, có nhiều thứ ăn vào người làm cho thông minh ra, vậy như Bộ trưởng thì đã ăn những gì mà thông minh thế?
- Tớ hồi trước làm bên ngành kia, tiền nhiều như nước biển, đi khắp nơi ký hợp đồng đầu tư trong nước rồi ngoài nước, bọn đàn em cho ăn đủ cả. Đến bây giờ điểm lại thì mình thông minh, nhiều sáng kiến chắc vì đã được ăn tất cả các thứ, trừ có mỗi gan Trời là chưa được ăn thôi.
- Thế à? Còn em thì cũng đã ăn đủ các thứ kể cả gan Trời. Chỉ có cứt là em chưa ăn thôi.

31/3/2012
J.B Nguyễn Hữu Vinh