You are here

Blog của daotrungdao

Lố Bịch

Tuần rồi, các blogger Việt nam quan tâm đến hai chuyện xẩy ra tại hai thành phố lớn nhất nứơc là Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh, lien quan đến chuyện bày tỏ quan điểm và ý kiến trên Internet. Tại Hà nội, bác sĩ Phạm Hồng Sơn bị một số người tự nhận là cựu chiến binh đến hăm doạ để ông không viết bài trên Internet phê phán nhà nước, dù đó chỉ là những góp ý ôn hoà, nhằm xây dựng một đất nứơc mà ông là một công dân.

Mọi chuyện rồi cũng xong.

Trong số các hồ sơ liên quan đến tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt nam đựơc đệ trình cho Uỷ ban Tom Lantos nhân cuộc điều trần hôm thứ ba 23 tháng ba vừa qua tại Quốc hội Hoa kỳ, có trường hợp bị bạo hành của ông Thor Halvorssen. Là một nhà sản xuất điện ảnh, đồng thời cũng là một nhà hoạt động nhân quyền, Ông là chủ tịch sáng lập và điều hành Sáng hội Nhân quyền có trụ sở tại New York.

Bao Nhiêu Năm Rồi Còn Mãi Ra Đi!(Mượn lời một ca khúc của Trịnh Công Sơn)

35 năm đã qua kể từ những ngày miền Nam Việt Nam hấp hối trứơc các đợt tấn công ào ạt của Bắc quân. Rồi đến ngày miền Nam buông súng đầu hàng theo lệnh của người đứng đầu lúc bấy giờ là tổng thống Dương Văn Minh. Ngày ấy người miền Nam, hay ít nhất, những ngừơi ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa gọi là ngày Quốc hận trong khi những người miền Bắc và những người theo họ ở miền Nam gọi là ngày Giải phóng. Khá nhiều ngừơi đơn giản chỉ coi đó là ngày hòa bình lập lại.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của daotrungdao