You are here

Video: Công an bắt giữ nhiều người biểu tình chống Trung Quốc

Bài bình luận

Bản ÁN CHO Thượng tá Phạm Văn Hưng CHỈ ĐẠO ĐÀN ÁP BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC 17/7 và 21/8 Xem chi tiết ở địa chỉ sau: http://dapmatyeunuoc.blogspot.com/2011/08/cho-trum-viet-gian-ap-bieu-tinh-yeu.html