You are here

Video: Hoa Kỳ cần có phản ứng mạnh tại Biển Đông

Bài bình luận

Nguyễn Thiện Nhân: Hiệu quả lớn nhất trong hai lần biểu tình ngày 5/6/2011 và 12/6/2011 là đã tạo tiếng vang tiếng vọng trong quần chúng khiến đa số dân chúng trước đây vốn thờ ơ, bàng quang, vô cảm với tình hình bỗng đi tìm hiểu sự thật. Và chúng ta đã có bằng chứng cho sự thật. Sự thật là quyền năng! Tuy có chút mệt, mất tí thời gian, nhưng chúng ta hãy cố gắng biểu tình mạnh mẽ rộng khắp để “đánh thủng bức tường cản sóng truyền thông”, để tinh thần yêu nước truyền đi rộng khắp ở triệu con tim đồng bào, để dân hiểu ra sự thật và đặt niềm tin vào chúng ta, để quân đội bảo vệ cho dân, để Đảng CSVN phải quay về với dân tộc! Chỗ cũ mà làm; nào, các bạn, chúng ta tiến lên! http://www.giaiphapdanchu.com

Hoan hô TNS Jim Webb ! Hy vọng sẽ có nhiều TNS cùng quan điểm như ông. Chỉ có Hoa Kỳ mới có đủ sức mạnh trong việc giúp đỡ các nước nhỏ DNA đang bị bắt nạt bởi TQ.