You are here

Cảm hứng Venezuela

Nhìn biển người Venezuela hôm qua, ngẫm cảnh hàng triệu dân Việt xuống đường hò hét sau những trận bóng.

Tôi mong, thú thật là mong đêm nay Việt Nam đừng thắng nữa. Những cơn lên đồng tập thể thế, sẽ làm dân tộc này rồ dại mất.

Dân gần trăm triệu ai người lớn (xin lỗi, nhại câu cụ Tản Đà). Cảm hứng Venezuela, đánh thức được bao người, trong cái đám triệu người xuống đường hò hét đêm nay?

Tự hỏi vậy, để thấy dân Việt mãi không chịu lớn.