You are here

Đâu là “giấc mơ thật” của Vượng Vin?

Mấy chiếc ô tô Vinfast không phải là giấc mơ của Vượng, nói chi đến “giấc mơ Việt” như Thủ tướng mơ. 

Nhiều lần, tôi đã tự hỏi: Đâu là “giấc mơ thật” của Vượng Vin? Và hơn nữa, đằng sau giấc mơ Vượng Vin, còn có “giấc mơ lạ” nào khác?

Ngoài đất, Vượng đã nắm được gì để từ một gã vốn rất “kiệm lời”, thoắt cái hét toáng lên “muốn làm được điều gì đó cho đời” và ưỡn ngực khoe khoang, thách thức thế gian về “trí tuệ đẳng cấp”?

Một Vượng Vin khác lạ, đột nhiên sáo ngôn và... vĩ cuồng! 

Tôi không nghĩ, chỉ ở chuyện báo chí tranh thủ moi tiền Tết nơi Vượng. Phải có sự chủ động, lập trình từ chính Vượng. Không thế, đố toà soạn nào dám cả gan bê Vượng lên ngồi chễm chệ trên báo xuân. Quyền lực Vin, hãy xem họ từng tháo lời Thủ tướng trên báo chỉ trong vài nốt nhạc.

Vì thế lạ, rất lạ. Một Vượng Vin nào khác, bắt đầu cho một “giấc mơ” nào khác?