You are here

Xoá bỏ đặc quyền

Chuyện phu nhân Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, đặt ra một vấn đề cần xét lại: Có nhất thiết duy trì những đặc quyền khốn nạn thế, với các trung ương uỷ viên?

Những loại đặc quyền khiến quan chức Cộng sản thành một thế hệ vua chúa mới, với lối sống xa hoa, kệch cỡm như thể ăn đái trên đầu quốc dân.

Tôi ngạc nhiên, khi đọc lại thông tư 45/2017 của Bộ Giao thông vận tải, với nội dung cho quyền tất cả những ai là Trung ương uỷ viên, Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch tỉnh thành, thậm chí Thứ trưởng các Bộ GTVT, Quốc phòng, Công an... được có xe còi hụ dẫn đường đưa đón tận chân cầu thang máy bay.

200 trung ương uỷ viên, thêm gần 100 “đối tượng tương đương”. Một lượng quan chức đặc quyền đông hơn cả tầng lớp vua chúa xưa.

Mà đâu chỉ thế. Tôi từng chứng kiến nhiều ông cấp Vụ thôi, nhưng ngồi vào xe là ụp cái còi ưu tiên “gâu gâu” như chó sủa.

Nên xoá bỏ ngay thứ đặc quyền khốn nạn này. Vâng, tôi gọi đó là thứ đặc quyền khốn nạn. 
Còn, chỉ nên dành cho đối tượng nguyên thủ, với Việt Nam hiện là bộ tam. Chấm hết. Ngoài ra, kể cả các uỷ viên BCT khác, các trung ương uỷ viên nên dẹp, cắt bỏ.

Quan chức, hãy tập cách ra đường, thậm chí... ăn ỉa bình thường như chúng dân đi. 

Kệch cỡm như nghi thức “nhiệt liệt chào mừng” còn loại bỏ được. Tại sao trò đón rước và còi hụ gâu gâu chó sủa lại tồn tại mãi, chướng tai gai mắt thế?

Trước mắt, quyết tâm dẹp cho được loại đặc quyền “chó sủa” này đã, rồi tính đến xoá bỏ nhiều đặc quyền khốn nạn khác. Nhiều lắm, những thứ đặc quyền khiến người Cộng sản ngày một xấu xí trong mắt đồng bào.