You are here

Đại phá Bộ Giáo - Tại sao không?

Một cuộc tổng tấn công tiêu diệt các “giáo lĩnh” ăn hại, sắp xếp lại quyền lực tại Bộ Giáo dục như cuộc đại phá Bộ Công an vừa qua - Tại sao không?

Loạn giáo sư còn nguy hiểm gấp vạn lần loạn tướng.

Một tướng công an tồi, có khi chỉ giết chết chính hắn, như Nguyễn Thanh Hoá “não bé tham vọng to”. Nhưng một tướng lĩnh thống soái ngành giáo dục lại ngọng nghịu như Phùng Xuân Nhạ, thì nguy cơ giết chết cả một thế hệ.

Đó là chưa kể: tham nhũng giáo dục là thứ tham nhũng đồi bại, thối tha nhất.