You are here

Nhân vật của năm 2018: Phùng Xuân Nhạ

Tôi hay khuyên bạn đọc, đùa mà thật: Nếu gặp điều gì bực dọc, không nín được, buộc phải văng một câu thì đừng bê cái của chị em ra mà tội, cứ nói “cái ông Nhạ” là ok.

Nó khởi phát từ chuyện nói ngọng của ông Nhạ. Méo trẹo mồm không phát âm nổi chữ “nồn”.

Thú thật, nhiều khi suy ngẫm mãi chuyện này. Rằng tại sao, một mẫu người như Phùng Xuân Nhạ lại có thể ngồi ghế Bộ trưởng, quản cai sự nghiệp giáo dục quốc gia?

Ngay từ khi mới nhậm chức, nhìn những lẵng hoa kết hình rồng phụng, và bức “đại thành” dâng Bộ trưởng, đã thấy gì đấy như thể báo hiệu cho những điều cực kỳ trâng tráo, kém văn hoá và phản giáo dục. Chỉ nhìn cái thế ngồi của ông Nhạ trong buổi toạ đàm khoa học, không thể tin nổi đó là một Bộ trưởng giáo dục. Một hình ảnh phản cảm, vô văn hoá và phản giáo dục, không gì hơn. Thêm hình ảnh ông đút tay túi quần huấn thị giáo viên trong một hội nghị tổng kết của ngành - chẳng khác kẻ du côn. 

Tôi không cho đó chỉ là hình thức, diện mạo, phong thái bên ngoài. Cũng như không ít người biện minh cho cái tật nói ngọng của ông là do “âm giọng vùng miền”. Tôi không nghĩ thế. Phải gọi đúng đấy là biểu hiện của một nền học vấn kém.

Thực học của ông đến đâu, đáng là điều phải mổ xẻ. Bởi đã đọc/nghe quá nhiều điều tiếng về những “bài báo khoa học” và bản luận án tiến sĩ của ông. Chưa kể việc khi mới là phó giáo sư, ông lại chễm chệ ngồi ghế Chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư nhà nước. Để rồi, tự ông ký quyết định phong giáo sư cho chính mình.

Lịch sử, chưa giai thời nào tòi ra một Bộ trưởng tệ hại, phi giáo dục và phản văn hoá thế. 

Giáo dục, khoan bàn đến “triết lý” hay “chủ thuyết”. Chỉ việc nói ngọng thôi, đến chữ “nồn” đánh vần không xong, đã là phản giáo dục lắm rồi.

Chất lượng giáo dục là chất lượng con người. Chất lượng con người là chất lượng chế độ.

Vì thế, nhìn vào ông Nhạ, không chỉ để thấy chất lượng giáo dục, đó còn là chất lượng con người, chất lượng chính phủ. 

Chính phủ đương nhiệm, không thiếu những quan chức rất Cờ Lờ Mờ Vờ. Nhưng để lại một hình ảnh phản cảm và xấu xí thế, không ai hơn ông Nhạ. 

Tôi chọn ông là nhân vật của năm 2018, theo chiều nghĩa này.