You are here

Khi bộ máy hỏng nát 50%: nên thay hay bỏ?

"Giả sử độ một nửa cán bộ phải thay thì lấy ai làm, thay kịp không"?

Đó là phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội chiều nay 24/11/2018. Biện minh cho việc quốc hội đưa ba mức tín nhiệm (tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp) mà không phải hai (tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp), hoặc không đưa mức "không tín nhiệm" để lấy phiếu. 

Tôi nghĩ khác. Không chỉ một nửa, mà thay hết, đuổi hết sạch sành sanh vẫn không thiếu người. Hơn 96 triệu dân Việt, đâu thiếu người tài. 

Một bộ máy phải thay đến 50% nhưng vẫn chạy được, thì còn có thể cố giữ. Chứ hỏng nát hết phân nửa mà vẫn không thay kịp, hoặc thay nhưng vẫn không chạy được, thì vứt bán đồng nát chứ giữ làm gì. 
Đây không chỉ là vấn đề cán bộ, là việc "tín nhiệm" hay không đối với ông này bà nọ. Cao hơn, đó là trách nhiệm trước sức khoẻ và sự tồn vong của chế độ.