You are here

Tại sao đóng “mật” những sai phạm của cơ quan điều tra? (hay câu chuyện “dán mồm” quốc hội)

Thay vì tranh cãi mức độ "phần trăm" những sai phạm của cơ quan điều tra, ông Lưu Bình Nhưỡng (và các đại biểu quốc hội khác), nên yêu cầu Viện kiểm sát tối cao phải bạch hoá báo cáo này. 

Báo cáo về các sai phạm trong hoạt động tư pháp, của cơ quan điều tra, không thể là chuyện "mật".

Đóng dấu "mật" cho những "sai phạm khủng khiếp" (nếu có, như nội dung chất vấn của ông Nhưỡng), thì phải xem đó là hành vi bao che tội phạm, và hành vi đó phải bị nghiêm trị.

Không chỉ vấn đề minh bạch, đây còn là câu chuyện quyền lực nghị viện.

Đừng tranh cãi nhiều. Hãy sử dụng đúng quyền lực của mình. Stop ngay. Đừng để những miếng băng keo “mật” như thế dán “mồm” quốc hội.

---------------

(Chất vấn Bộ trưởng Công an tại quốc hội, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng cơ quan điều tra đã có những sai phạm “rất khủng khiếp”: không thụ lý tin báo tố giác tội phạm 94%, chậm gửi quyết định cho viện kiểm sát 80%, xử lý tin quá hạn 99,7%, vi phạm tống đạt 100%. Số liệu, theo ông Lưu Bình Nhưỡng, dẫn từ bản "phụ lục báo cáo số 158" đóng dấu "mật" của Viện kiểm sát tối cao. Chất vấn sau đó, gây nên cuộc tranh cãi căng thẳng như thể “đấu tố”, giữa ông Nhưỡng với đại biểu khác của ngành công an, và với chính cơ quan điều tra Bộ Công an).