You are here

Lớp “tinh hoa” cổ hủ

Nghe nói, đang có một “thư ngỏ” vận động giới nhân sĩ, trí thức ký tên yêu cầu Bộ Chính trị và Uỷ ban kiểm tra trung ương rút lại quyết định kỷ luật giáo sư Chu Hảo.

Đây không chỉ lần đầu. Tôi dị ứng với các loại “thư” này. Ngạc nhiên là, nó luôn được khởi xướng từ những “bộ óc cấp tiến”.

Tôi quí, phục cách từ đảng như Nguyên Ngọc, Mạc Văn Trang... Ngược lại, không đoái hoài, xé vứt ngay các loại "thư ngỏ” kia.

Trân quí anh Chu Hảo. Phản đối việc kỷ luật anh. Nhưng phản kháng bằng phương cách “thư ngỏ” thế là phi chính trị, nhàm chán, lẩm cẩm, cổ hủ.

Tôi quen, thân nhiều vị trong lớp này. Nhiều người từng tạo cho tôi, thế hệ chúng tôi kiến thức, sự đam mê và kỳ vọng. Nhưng giờ thất vọng quá.

Không thể không nói, dù biết rằng sẽ làm mất lòng nhiều vị.

Những “bộ óc cấp tiến”, lớp “tinh hoa” trong nhóm phản tỉnh mà vẫn tư duy vậy, khó thoát đảng.

Đến họ cũng không thoát nổi, nói chi thoát cho dân tộc, quốc gia.

Tôi đã sai, khi quá kỳ vọng vào lớp nhân sĩ này. Họ già quá rồi. Phải hướng về lớp trẻ thôi.