You are here

“Phận mỏng cánh chuồn” hay “cưỡi cơn gió mạnh”?

Tôi không thích một nguyên thủ quá... khiêm nhường như ông Trọng, chiều qua. Ở vị thế ấy, không nên “nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn”.

Quyền thế và tư duy nguyên thủ, như vị thế Kiều - không xứng, thậm chí là sỉ nhục. 

Hình ảnh ông, sau cuộc tuyên thệ chiều qua, sẽ đẹp và quí hơn, nếu không lẩy câu Kiều e ấp, nhu mì như phận gái trước khi về nhà chồng thế.

Giá ông vung tay, ngửa cổ xướng câu này của Triệu Thị Trinh:

“Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ...”

Vai trò và tư duy nguyên thủ, phải thế. Và, nó đúng với tình thế nước Việt đang cần.