You are here

Nguyễn Phú Trọng: tuổi cao, năng lực hạn chế

Đấy là ông tự nhận.

Phát biểu sau khi nhậm chức Chủ tịch nước, chiều nay 23/10/2018, ông Trọng thừa nhận "trình độ, năng lực còn hạn chế, sự hiểu biết không đáp ứng được yêu cầu" và "tuổi đã cao".

Như vậy, lần đầu tiên, Việt Nam có một nguyên thủ vừa tuổi cao, lại hạn chế về năng lực, trình độ.

Tôi tin ông thật thà, chứ không hẳn là cách nói khiêm nhường.

Biết mình tuổi cao, trình độ năng lực hạn chế, vẫn không thoái thác, nhận giữ cả Tổng Bí thư kiêm luôn Chủ tịch nước.

Ý thức trọng trách vậy, lịch sử chưa từng.

Từ ông Hồ (Hồ Chí Minh), Lê Duẩn, Trường Chinh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Trần Đại Quang..., có thể nhiều người cũng yếu kém và hạn chế về năng lực, tuổi tác. Nhưng không thấy ai "dũng cảm" thừa nhận một cách... thật thà, như ông.

Một vị nguyên thủ già, cùng nhiều hạn chế, và cả những nỗ lực quá... khác biệt.