You are here

Rác trong đầu, không phải dưới chân

Học tập lối tư duy bèo rác phong trào kiểu Đinh La Thăng, là loại chính trị bã đậu.

Dọn rác trong đầu, không phải rác dưới chân. Quét tẩy những rác rưởi chính sách. Chính sách sạch, sẽ tạo tiền đề cho một xã hội sạch.

Sạch chính sách, sạch tư duy, xã hội sẽ bớt đi rác rưởi. Bớt những nỗi đau Thủ Thiêm. Và bàn tay ông Nhân vì thế cũng sẽ sạch hơn, đâu phải cứ xắn quần chổng khu vớt bèo thế.