You are here

Chúng ta đang già đi

“Nam dưới 45 và nữ dưới 40, đủ các điều kiện theo quy định sẽ được thí điểm tập sự làm thứ trưởng và tương đương”. Trích nội dung “Đề án thí điểm thực hiện chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo quản lý” của Bộ Nội vụ đang trình Quốc hội và Bộ Chính trị.

Đáng chú ý hơn: Tiêu chuẩn, điều kiện để được “tập sự”, ngoài khung tuổi như trên, còn phải nằm trong diện quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có 3 năm liên tiếp tính đến thời điểm xem xét tập sự, đạt chuẩn “lãnh đạo quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Như vậy, dù chỉ là “tập sự”, nhưng cơ hội cho lớp cán bộ (được coi là trẻ) cực kỳ khó.

Đấy mới dừng ở cấp Thứ trưởng. Bộ trưởng, trên Bộ trưởng gần như không thể.

Đọc lại quyết định 90 - QĐ/TW (Ban chấp hành trung ương ban hành 4/8/2017), sẽ thấy: Với qui định bộ chuẩn khung cho cán bộ diện Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, đã như cánh cửa ngày càng bít chặt (thậm chí là không thể) với cán bộ trẻ.

Ngoài các chuẩn chung, muốn đề bạt Chủ tịch tỉnh/thành, phải “kinh qua lãnh đạo chủ chốt cấp huyện và kinh qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một trong các chức danh phó chủ tịch hội đồng nhân dân hoặc phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy”. Muốn đề bạt Bộ trưởng, phải “kinh qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chức danh lãnh đạo, quản lý cấp thứ trưởng hoặc phó trưởng ban, ngành, đoàn thể trung ương hoặc lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh”. Muốn đề bạt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, hay Chủ tịch quốc hội, phải “kinh qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở chức danh Bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban, bộ, ngành trung ương; tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên”.

Thời gian để cán bộ “kinh qua” các điều kiện trên, sẽ không còn một ai dưới 40.

Thế giới đang trẻ hoá. Tổng thống, Thủ tướng U30, 40 không hiếm. Còn chúng ta, đang ngày một già đi. Không còn cơ hội, tước đoạt quyền tham chính của lớp trẻ.