You are here

Thủ Thiêm, stop Hồ Chí Minh

Thôi, không nói chuyện quốc tang, lăng mộ, với nhà giao hưởng nữa. Thiên hạ chửi thối trời rồi. Nhắc nữa, chỉ thấy thêm… căm thù!

Giờ nói chuyện quảng trường Thủ Thiêm, ngay từ cái tên gọi.

Hãy để Thủ Thiêm là chính Thủ Thiêm. Sao cứ phải gán chi cho ông Hồ? Hoặc, cứ đặt là quảng trường Gà, Vịt, Cỏ, Nước, Đá, Cây gì đấy cũng được, há chẳng hay hơn, văn hoá hơn, sao cứ phải Hồ Chí Minh?

Một quảng trường Ba Đình cho ông Hồ là đủ.

Đây là đề nghị nghiêm túc, thiết nghĩ chính phủ (thậm chí Bộ Chính trị) cần có hẳn một nghị quyết, hay “đảng lệnh” nào đó, nhằm chặn ngăn, stop cái tư duy… Hồ Chí Minh này.

Đất nước này, từ bắc chí nam, đã có biết bao những Hồ Chí Minh thế, nhiều vô kể, không đếm nổi. Đến dựng cả tượng bố ông Hồ.

Hãy để Thủ Thiêm là chính nó. Hoặc cao hứng, dựng hẳn tượng thằng cu cởi truồng, chĩa con chim khổng lồ đái vồng qua sông thành một cây cầu nước huyền diệu. Thi vị quá đi chứ!

Văn hoá là thế. Đâu phải cứ cột cờ với lãnh tụ.