You are here

Quốc tang

Quốc tang. Sao dân tình hả hê thế?

Có được ai trong những người Cộng sản, nhìn vào cái chết của các "đồng chí" mình và thái độ chúng dân, để biết sám hối mà đổi thay?

Tôi không tin họ không nhìn ra. Nhưng tại sao không ai dám hành động?

Ai làm được điều này, thì dù có bị các "đồng chí" của mình bức hại, dân chúng vẫn tạc ơn và xuống đường để tang.

Đừng trách dân tình ác. Ai đứng về phía dân thì được dân thương. Lịch sử, đã không ít những cuộc xuống đường để tang như thế, mà không cần các nghi thức cờ rủ, trống kèn hay đại bác.

Tang ấy, mới đúng là quốc tang.