You are here

Hậu sự cố âm nhạc 16/9

1. Lạ. Cả xã hội nhao lên chửi việc ông Phó Chủ tịch Hà Nội vào viện thăm nạn nhân.

Chưa biết đúng sai sao, nhưng cứ cho họ là “bọn nghiện ngập” đi, thì vẫn những con người trước ngưỡng sinh tử. Thăm “bọn nghiện ngập”, thậm chí thăm tội phạm khi họ gặp nạn, có gì sai? Có gì mất nhân cách?

Ngược lại, mới là bất nhân.

2. Chỉ bởi sự cố ở một điểm diễn, dừng cấm tất cả các lễ hội âm nhạc khác. Một quyết định cực kỳ thô bạo, phản văn hoá.

Văn minh, là biết tổ chức, khơi gợi thêm nhiều các loại lễ hội âm nhạc và hoạt động văn hoá cởi mở khác, chứ không phải cấm cản, hạn chế. Không chỉ chỗ nào cũng “áo xanh tình nguyện” với “như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”...

Một sự kiện, hai thái độ quan - dân thế, sao văn minh nổi?

------------

- 7 người chết, 5 người hôn mê (trong tình trạng dương tính với ma tuý) tại một lễ hội âm nhạc diễn ra ở công viên nước Hồ Tây, Hà Nội, đêm 16/9/2018.