You are here

Doanh nhân, hay kẻ cướp?

“Một đội ngũ doanh nhân dân tộc để sáng nghiệp, dẫn dắt, làm trụ cột phát triển, mang lại thịnh vượng cho quốc gia, tạo nền văn minh và dân chủ cho xã hội. Đây sẽ là thành tựu lớn nhất, kỳ vỹ nhất trong lịch sử nước Việt Nam của chúng ta”.

Đoạn trích những dòng ngợi ca Phạm Nhật Vượng, Phạm Nhật Vũ, Lê Viết Lam, Trần Đình Long… trên trang “Nhà đầu tư” (nguồn dẫn: Những “doanh nhân dân tộc” của chúng ta!).

Tôi không đố kỵ người giàu. Nhưng, những bài báo thế này, chỉ khiến dân tình chửi thêm.

Họ mang lại thịnh vượng cho ai? Nếu không muốn nói, đằng sau sự lớn mạnh của những “gã khổng lồ” như Vin Group, Sun Group, FLC... là đất đai và nỗi thống khổ của hàng triệu đồng bào.