You are here

Những cuộc trình diễn tội ác, ác hơn cả tội ác

Đã nhiều lần dự các cuộc “tưởng niệm Mỹ Lai”. Quay mặt không dám nhìn cảnh tượng mấy trăm xác chết, toàn đàn bà, trẻ con nằm sõng soài, la liệt trên… sân khấu. Xác người và máu, mấy chục năm, gần nửa thế kỷ rồi vẫn nhuốm đỏ qua các cuộc trình diễn tội ác trong các dịp tưởng niệm.

Vâng, phải gọi đúng là người ta đang TRÌNH DIỄN TỘI ÁC. 

Cuộc tưởng niệm 50 năm Ngã Ba Đồng Lộc hôm qua cũng thế. Nhìn hình ảnh 10 cô gái như 10 bóng ma được dựng lại bằng những nhân vật sống- thấy rờn rợn, rùng mình kinh sợ!

Chưa hết. Các thân nhân của họ còn bị lôi lên sân khấu để... nhận quà!

Lễ tưởng niệm biến thành những cuộc trình diễn cho ngừoi sống, cho hàng trăm quan chức phưỡn bụng ngồi xem.

Nhiều dân tộc cũng đã đi qua chiến tranh. Nhưng không ai mải miết say sưa với các cuộc trình diễn tội ác như ngừoi Việt.

Lần thứ hai, tôi phải chạy hàng tít này: Đó là những cuộc trình diễn tội ác. Vâng, những cuộc trình diễn tội ác, ác hơn cả tội ác.