You are here

World cup & bình luận viên VTV

Truyền hình World cup, có lẽ đến lúc, chỉ nên là hình ảnh.

Nếu âm thanh, nên truyền tiếng hò reo, thậm chí có thể cả những tạp âm chửi thề tục tĩu từ khán giả, hơn lời giải nghĩa, hét hò từ mồm nhóm bình luận viên VTV.

Câm mồm đi. Vâng, để World cup dẫn dắt cảm xúc chúng tôi theo đúng đường đi của quả bóng.

World cup, sẽ đẹp và hấp dẫn hơn nếu VTV tắt âm đi, không còn tiếng các anh.

Không chỉ bóng đá. Thế giới đã bước đi một chặng dài. Vai trò “bình luận viên” không chỉ nghe ngứa tai, mà là vô tích sự!