You are here

Video: 100 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ

Video: 100 năm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ

 Ngày 8/3 năm nay là vừa tròn 100 năm kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ. Nhân dịp đặc biệt này, tổ chức Liên Hiệp Quốc tại Bangkok đã tổ chức nhiều họp báo và nhiều sự kiện để chào mừng những thành tựu mà phụ nữ trong khu vực châu Á Thái Bình Dương đã đạt được trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-during-storm-of-sky-rocketing-prices-amid-its-people-stolen-by-authorities-tq-03082011192047.html