You are here

AVG & thế lực VIN

Vấn đề vụ AVG, lần lữa dây dưa không phải bởi Bộ trưởng, Thứ trưởng hay bố con thằng... X nào.

Chính ở Phạm Nhật Vũ.

Có khởi tố hết những Lê Nam Trà, Phạm Đình Trọng..., thậm chí cả bố con thằng X, mà vẫn để Vũ ngoài vòng tố tụng, thì chẳng khác gì cú ... đái vào cái lò ông Trọng.

Nguy hiểm hơn, anh em nhà Vin sẽ trở thành một thế lực ngạo nghễ thao túng chính trường Việt.