You are here

Sài Gòn, biểu tình 10/6

Nhập cùng đoàn biểu tình, từ trước Tổng lãnh sự Mỹ, sang nhà thờ Đức Bà, đạp ngã hàng rào thép gai, tập trung biểu quyết “stop đặc khu”, “stop luật an ninh mạng” ngay trước trụ sở Uỷ ban nhân dân thành phố.

Xong, tiếp tục cùng biển ngừoi cuồn cuộn tràn sang phố đi bộ Nguyễn Huệ...

“Vì độc lập, phản đối đặc khu”!

“Vì tự do, phản đối luật an ninh mạng”!

Một biển ngừoi trong tiếng hô đến khản giọng.

Trước nay, vốn luôn chọn cách khác. Chưa bao giờ tôi chọn phương cách biểu tình. Nhưng lần này thì không thể không. Máu như sôi chảy hừng hực trong ngừoi.

Sài Gòn, sáng 10/6/2018.

Điểm của tôi, hơn 500 ngừoi. Còn nhiều điểm khác nữa. Những biển sóng người sục sôi, chấn động Sài thành.