You are here

Sài Gòn 9/6, đêm trước biểu tình

Sài Gòn, 9/6. Đêm trước, dự báo về những cuộc xuống đường biểu tình phản đối dự luật “đặc khu” và “an ninh mạng”, có thể diễn ra sáng 10/6. Những hàng chắn thép gai tập kết khắp các ngả đường.

Nhà thờ Đức Bà.

Trước toà Uỷ ban nhân dân thành phố.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhìn sang Rex hotel.

Nhà hát lớn.

Khu vực Hồ Con Rùa.

Trước Tổng lãnh sự Trung Quốc.

Các ngả đường dẫn vào Tổng lãnh sự Trung Quốc.

Các ngả đường dẫn vào Tổng lãnh sự Trung Quốc.