You are here

2008 - 2018: những cú bấm nút xuẩn ngốc

Đến giờ, có lẽ nhiều đại biểu quốc hội đã nhìn ra hệ quả tai hại của việc mở rộng thủ đô và khai thác bauxit Tây Nguyên. 2 việc đáng ra quốc hội phải lắc đầu từ chối, thì lại gật. 
Chuyện từ 2008. Không ít đại biểu nhiệm kỳ đó, giờ vẫn đương vị.

10 năm sau. Thêm 2 điều quốc hội nên lắc: luật an ninh mạng & luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu).

Những ai, nhiệm kỳ 2008 còn lại, hãy nhìn 2 cú bấm nút xuẩn ngốc của mình 10 năm trước, để cẩn trọng và dũng cảm hơn trước 2 cú bấm nút lịch sử lần này. 

Đừng để "tội lỗi" lặp lại!