You are here

Tín hiệu gì sau hội nghị trung ương 7?

- Hàng loạt “thái tử đảng” sẽ rụng?

“Kiên quyết huỷ bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ”- Trích phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, tại phiên bế mạc hội nghị trung ương 7.

Với cách nhả tín hiệu “kiên quyết” này, cuộc tấn công nhằm loại trừ lớp “thái tử đảng”, có lẽ sẽ không chỉ dừng lại ở những cậu ấm như Nguyễn Xuân Anh, Lê Phước Hoài Bảo, Lê Trương Hải Hiếu…

Một thế hệ những con cháu X sẽ bị tống cổ khỏi bộ máy.

- Thiêu đốt Hồ Chí Minh?

12/5 kết thúc hội nghị trung ương 7, thì ngay hôm sau 13/5, trong buổi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội, ông Trọng lại “nhả” thêm một tín hiệu nữa: “Lò nóng rực rồi. Với đà này, tôi tin chắc làm đến cùng, không bỏ giữa chừng”.

Như vậy, chắc chắn những Đinh La Thăng, Trần Văn Minh, Nguyễn Xuân Anh, Phan Văn Vĩnh, Phan Hữu Tuấn, Nguyễn Thanh Hoá, Văn Hữu Chiến…chưa phải là đích cuối cùng.

Tiếp họ sẽ là ai, “đồng chí X” nào?

Câu chuyện Thủ Thiêm, không phải vô tình được bới lại cực nóng thời khắc này. Rất dễ nhận ra: hướng mới của ngọn lửa đang hừng hực chực chờ thiêu đốt Hồ Chí Minh.

Và không chỉ Hồ Chí Minh, chuyện “siêu trang trại” của em ruột Bí thư Thanh Hoá cũng đang được xới lại.