You are here

Ông không chưởi nữa, ông thoát Cộng thật rồi

“Tau chưởi

Tau tức quá rồi

tau chịu không nổi

tau nghẹn cuống họng

tau lộn ruột lộn gan...”

(Trần Vàng Sao- Nguyễn Đính)

Ông đi rồi. Nhưng những câu chưởi thành thơ, thơ chưởi của ông thì vẫn còn đấy. Những câu chưởi dành cho người ở lại, chưởi chúng tôi và chỉ chúng tôi nghe.

Giờ, ông không chưởi được nữa rồi, mãi mãi không còn nghe ông chưởi.

Cả câu “tự vấn” về cuộc đời Cộng sản của ông:

“Mi theo Việt cộng quá trời 

bi chừ ngó lại đã đời mi chưa?”

Giờ, cũng chỉ để răn những thằng chưa thoát Cộng như chúng tôi.

Còn ông, mừng cho ông, ông thoát Cộng thật rồi. Về cõi ấy, chắc ông không phải chưởi nữa. An bình thật sự, vĩnh hằng với ông.

(Nhà thơ Trần Vàng Sao- Nguyễn Đính đã trút hơi thở cuối cùng tại Huế, lúc 14 giờ 45 phút chiều nay, 9/5/2018).