You are here

Thời của những thằng hề

Một thằng hề, hai thằng hề, vài ba thằng hề thành “nghệ sĩ nhân dân”.

Thêm một thằng hề lôi cả vợ mình vào cuộc đánh tranh, giành nhau cái chức giám đốc nhà hát.

Một thằng hề khác vừa thành... lãnh đạo, Chủ tịch Liên hiệp hội văn học nghệ thuật.

Ôi đất nước tôi, thời những thằng hề lên ngôi!