You are here

Quốc tang thơ

Như thường niên, đêm nay cả nước sẽ lại chong đèn phướn làm “đám tang thơ”- Quốc tang cho thơ!

Khác mọi năm, năm nay "quốc tang thơ" kéo dài tới 4 ngày.

Không biết, bài “Mường Thanh” đang hot của cụ Trọng có được rước vào Văn Miếu, hoặc thả lên trời?

Thế gian, không dân tộc nào như người Việt. Ai cũng thơ, cả nước làm thơ, đi đâu, làm gì cũng thơ. Ra đường, hễ nghe giới thiệu “nhà thơ” là giật mình hoảng.
Phải chăng, thơ chính là cái hoạ, một biểu hiện bất thường trong tâm sinh lý và tư duy của người Việt?

- Bài thơ "Mường Thanh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.