You are here

Chiến thắng: là trái tim, chứ không phải súng đạn

Không biết có phải là đây? Chừng hơn tháng trước, nhậu Đà Nẵng, điêu khắc gia Phạm Văn Hạng khoe đang làm một “tượng đài chiến thắng”.

Thuyết phục mãi, địa phương nọ không chịu bỏ chữ “chiến thắng”. Dù vậy, điểm cực hay, có lẽ hiếm: Tượng đài mang tên “chiến thắng”, nhưng chỉ có trái tim, những trái tim, chứ không hề xuất hiện hình ảnh người lính và... súng đạn.

Anh Hạng bảo: “thông” được điều này mình sướng lắm, chiến thắng là trái tim chứ không phải súng đạn.

Nếu chú ý, sẽ thấy đa phần những tượng đài của Phạm Văn Hạng luôn hiện diện hình ảnh trái tim. Đến cặp mắt con rồng thép (cầu Rồng Đà Nẵng) cũng là cặp mắt trái tim.

Điêu khắc gia Phạm Văn Hạng, với đầu rồng thép (cầu Rồng, Đà Nẵng) mang cặp mắt hình trái tim.