You are here

Người tử tế hay kẻ khốn nạn?

Không nín được, chắc phải tục một tí thôi, xin lỗi không thể khác: Tôi… ị vào mồm những đứa nào đang choàng áo “quân tử” cho Đinh La Thăng làm “người tử tế”.

Vì sao, cái danh “tử tế” xưa nay vốn tử tế vậy, lại trở nên như một sự mai mỉa khinh miệt đến tột cùng, khi áp vào trường hợp Nguyễn Tấn Dũng, và giờ với Đinh La Thăng?

Đã cố kìm mãi mấy ngày qua, khi nghe quá nhiều những bài báo ngợi ca một thằng khốn nạn, ăn tàn phá hoại đất nước là “người tử tế”, “đấng quân tử”. Nhưng rồi không thể văng một câu, cho dù biết là rất tục.

Có vẻ như, nhiều, quá nhiều những cây bút đang dính mùi... c!