You are here

Phạm Thanh Bình, Dương Chí Dũng, Đinh La Thăng, đến… X?

Từ Vinashin, Vinaline... đến PVN. Những “quả đấm thép” của nền kinh tế quốc gia vỡ vụn. Các “thuyền trưởng” lần lượt vào tù, hết Phạm Thanh Bình, Dương Chí Dũng đến Đinh La Thăng…

Nhưng, Nguyễn Tấn Dũng, “tác giả”, “vị tổng chỉ huy” của những “tập đoàn quả đấm” phá nát tan nền kinh tế đã hạ cánh an toàn, làm “người tử tế”.

Có những tội ác nên dung thứ. Nhưng có những tội ác không được miễn trừ, khó thể dung tha, bất kể lý do nào.