You are here

Nỗi đau của đảng, không phải nỗi đau của dân

Báo Dân Việt, hôm nay chạy bài “Việc xử lý ông Đinh La Thăng là bài học đau xót của đảng”.

Tôi ngoài đảng, không thuộc “đồng chí” cuả những người Cộng sản, nên không hiểu thật sự cái “nỗi đau” của đảng đến đâu.

Ừ. Cứ cho là đau đi. Nhưng, đảng có thể đau, còn dân thì không.

Diệt trừ những kẻ tham nhũng ăn tàn phá hoại đất nước như Đinh La Thăng và bè lũ X, là niềm vui của dân.

Để dân xử, thì tùng xẻo loại Đinh La Thăng với đám X, chứ đau gì?

Dân không đau. Nỗi đau của đảng, không phải nỗi đau của dân.