You are here

Ích xì và “răng chắc”

Đưa toàn bộ dòng tiền của PVN "chảy"  qua Ocean Bank, cũng như chặn đường xây trạm BOT tràn lan lột trấn tiền dân đều là "sáng kiến" của Đinh La Thăng.

Nhưng, cả hai "sáng kiến" được xem như hai vòi bạch tuộc ngoạm ngân sách và hút máu dân khủng khiếp ấy có tồn tại nổi, nếu không được Nguyễn Tấn Dũng gật đầu?

Thậm chí, việc chỉ định thầu từng đoạn BOT cũng phải qua tay Thủ tướng (Đừng đổ vấy cho Hoàng Trung Hải, bởi cho dù (khi đó) là Phó Thủ tướng phụ trách, ký duyệt mảng BOT này, nhưng (xin lỗi) có... bố ông Hải cũng không dám hạ bút, nếu Thủ tướng Dũng chưa gật đầu).

Ở nghĩa trên nữa, Nguyễn Tấn Dũng có muốn bắt tay cùng Đinh La Thăng, cũng không dễ nếu trên ông Dũng, cái lão "răng chắc" suốt hai nhiệm kỳ không chỉ chăm chắm mỗi chuyện "cây gì con gì" rồi chúi đầu vào... gái.

Đinh La Thăng, gần như chắc chắn với một phiên toà lịch sử. Nhưng rõ ràng, để đi một "chặng đường dài" như thế, Đinh La Thăng đâu có độc hành.