You are here

Những chiếc mũ cối

“Đó là hình ảnh đẹp diễn ra tại Trường THPT Thanh Chương 3, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vào sáng ngày 5/9 - trong ngày lễ khai giảng năm học mới 2017-2018” (Dân Trí).

"Đẹp - độc - lạ" (Tuổi Trẻ).

Không hiểu sao, cả Dân trí lẫn Tuổi Trẻ lại có vẻ hồ hởi và thấy đấy là “hình ảnh đẹp”.  Ngập sân trường ngày khai giảng, là những cái đầu mũ cối.

Tôi thấy khác, nó phản giáo dục và… vô văn hoá.

Không ác cảm chi với cái mũ cối bộ đội. Nhưng không hiểu sao, nhìn những hình ảnh thế, cứ thấy xốn mắt.

Tăng ni Phật tử thăm Trường Sa, sao cứ phải ụp lên đầu những chiếc mũ cối. Phật chi lạ vậy?

Quan chức về thăm, vấn an dân chúng vùng lũ lụt thiên tai, cũng thế. Đến như chị Ngân Chủ tịch quốc hội cũng cối.

Nhìn nó cứ gì đấy kệch cỡm, giả dối, chả ra làm sao.

Ai không biết, chứ với tôi, rất thật, cứ nhìn đứa nào ụp cái mũ cối lên đầu, thấy dị ứng khủng!