You are here

Sức mạnh Vượng Vin và “giấc mơ Việt”

Tôi tin sức mạnh của Vượng Vin.

Hãy xem, cách Vượng Vin khống chế đến gần như tuyệt đối hệ thống báo chí truyền thông Việt.

Hãy xem, cách ông "thanh toán xong Hà Nội", và các "cứ điểm vàng" khác trên mọi miền đất nước, từ đỉnh Phan Xi Păng đến Hải Phòng, Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, Phú Quốc... 

Tôi cũng tin, có thể "giấc mơ Vinfast" rồi sẽ thành hiện thực. Nhưng:

- Khi "giấc mơ Vinfast" thành "thương hiệu Việt", tôi e phương tiện giao thông của con người đã là một cái gì đó rất khác, chứ không còn là chiếc ô tô.

- Nếu để gọi "giấc mơ Việt", thì người Việt, nước Việt lúc này có thật sự mơ ở một chiếc ô tô, hay là một giấc mơ nào đó khác, rất khác. 

- Và điều nữa, có nên gọi "giấc mơ Vinfast" cùng những cách "đầu tư" của Vượng Vin là "biểu hiện của lòng yêu nước"?

_______________ 

(Vượng Vin: Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn Vingroup)