You are here

Hà Nội không còn xanh

Thử hỏi, mấy ai có thể ngồi yên khi những hàng cổ thụ, hàng nghìn cây cổ thụ chục, trăm năm tuổi, đẹp đến mê hồn thế kia đã và sắp bị đốn sạch?

Ông Hải (Hoàng Trung Hải) Bí thư Hà Nội vừa phát biểu rằng "chặt đi ai cũng tiếc, nhưng trong quá trình phát triển, chỗ nào cần di dời (chặt đốn) thì bắt buộc phải làm thôi, chẳng lẽ dừng lại không làm gì?".

Nghĩa là quyết chặt. Nghĩa là Hà Nội đang phát triển theo hướng đốn hạ triệt phá cây xanh?

"Muốn phát triển phải chặt, chặt để phát triển"?

Ôi chao, thế kỷ nào mà cái Thủ đô đầu não của nước Việt này vẫn tư duy như vậy?

Phát triển để sống. Không phải phát triển để chết. Có vẻ như, họ vẫn chưa ngửi ra mùi thần chết sau những trận nóng nung cháy trời Hà Nội những ngày qua.

Đến cá Hồ Tây cũng không đủ khí thở, chết trắng trời. Hà Nội của tôi, rồi sẽ ra sao? Chẳng lẽ sẽ thành một Hà Nội không có màu xanh, không bóng mát?