You are here

Về cái chỗ đứng của Thủ tướng cùng phu nhân

Lần đầu tiên, sau hơn 1 năm trên cương vị Thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã có được một hình ảnh đúng với nghi thức ngoại giao, khi công du nước ngoài.

Xuất hiện trên thang cấp chuyên cơ trong chuyến công du Nhật Bản chiều nay 4/6/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biết… nhường cho phu nhân vị trí bên trái. Bà Thu phu nhân cũng có vẻ biết lùi sau cỡ… nửa bàn chân, chứ không nhanh nhảu chen lên trước chồng, bên phải như các chuyến công du trước.

Ông Phúc, là Thủ tướng có tướng mạo xấu nhất trong các đời Thủ tướng Việt. Ông cũng được xem là vị Thủ tướng hay phạm nhiều lỗi rất... Cờ Lờ Mờ Vờ trong nghi thức ngoại giao, từ cách ăn nói, ứng xử, đi đứng... 
Sự thay đổi, cho dù chỉ là cái chỗ đứng trong chuyến công du chiều nay, có lẽ nhờ những chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Hai thay đổi nữa cần sửa trong nghi thức ngoại giao, không chỉ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mà cho tất cả các quan chức cao cấp khác của Việt Nam:

- Trong các trường hợp cần che dù, nên tự tay cầm.

- Khi xuống cầu thang chuyên cơ, nguyên thủ xuống trước. Đoàn tuỳ tùng không được chộn rộn, nháo nhào bâu theo sát lưng, như đi… hội làng vậy.

Còn nhiều điều cần sửa khác. Nhưng trước hết, hãy cố sửa hai điểm cơ bản rất dễ sửa trên đã. Được vậy, cũng đỡ xấu hổ lắm rồi!

Chuyện không chỉ là cái chỗ đứng, dáng đi, nụ cười hay cách vẫy tay... Cũng không chỉ là nghi thức ngoại giao. Đó còn là văn hoá.

- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân trong chuyến công du Nhật chiều nay 4/6/2017.

- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân trong các chuyến công du trước.