You are here

Trần Bá Dương

Không ít đại gia Việt, vừa tạo chút danh thế trên thương trường, bèn kiếm cách chen chân chính trường. Nhiều ông, ngày một ngày hai đã thấy chui tọt ngồi chồm hổm giữa Ba Đình.

Một đại gia khác, xứng top đầu bảng phong thần tỷ phú Việt, ông chủ tập đoàn Trường Hải (Thaco Auto) Trần Bá Dương lại chọn một hướng khác.

Ông tuyên bố: Có thể cái gì cũng được, nhưng dứt khoát 3 không: không anh hùng lao động, không đại biểu quốc hội, và không "tỷ phú".

Hai cái đầu, quá dễ nếu muốn. Cái thứ ba, ông quan niệm: Tài sản và sự tồn vong của doanh nghiệp, không phải ở đồng vốn mà ở chính khả năng sáng tạo và ứng xử.

- Trần Bá Dương, qua góc nhìn của Nhất.