You are here

Từ tượng ông Hồ đến cổng chào giàn mướp

Phong trào xây tượng ông Hồ (Hồ Chí Minh), rồi đến cả bố ông Hồ chưa nguôi.

Có vẻ như các dự án ông Hồ, bố mẹ ông Hồ, và các loại tượng đài danh nhân, lãnh tụ bị dư luận chửi bới quá, nên một số địa phương đang bắt đầu chuyển hướng sang xây "cổng chào" và "biểu tượng".

Một đại công trình cổng chào, trông không khác gì cái giàn mướp trị giá 200 tỷ vừa khánh thành tại Quảng Ninh. Một dự án "tháp biểu tượng" hơn 300 tỷ trông như cái tháp chuông chùa đang chuẩn bị khởi công tại Thái Bình...

Hết dịch ông Hồ. Rồi mỗi tỉnh thành sẽ một cổng chào, một tháp chuông, hoặc một cái... Đỗ Mười nào đó!

Cái văn hoá xứ này nó vậy. Khó. Rất khó tìm ra một dự án văn hoá nào thật sự có chút văn hoá.

Cổng chào "giàn mướp" 200 tỷ tại Quảng Ninh.

"Tháp biểu tượng" hơn 300 tỷ tại Thái Bình.